ODLOŽENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výbor pobočného spolku AMK Česká Brána v ÚAMK se po důkladném zvážení rozhodl prozatím odložit členskou schůzi v souladu s § 250 Zákona 89/2012 Sb. 

AUTOKEMPU ČESKÁ BRÁNA SE DAŘÍ

Na webu garáž.cz - což je odborný web pro motoristy - bylo zveřejněno hodnocení autokempů v ČR. Těší nás, že autokemp na Staré Olešce, který je v majetku AMK Česká brána, se dostal mezi desítku nejlepších kempů v ČR.

 Kemp byl vybudován úsilím členů AMK v 70 letech minulého století. Starší členové AMK Česká Brána a jejich rodiny odpracovali při budování kempu stovky brigádnických hodin.

 
Máme radost, že kemp drží krok " s tempem doby "a slouží dobře, v souladu s cíli AMK Česká Brána, mototuristům. V poslední době se zvýšil počet návštěvníků z Německa, Polska, Holandska a dalších zemí.

 
Výbor AMK věnuje rozvoji kempu trvalou pozornost, v letošním roce uskutečnil v kempu několik kontrolních návštěv. Nájemci kempu ve spolupráci s výborem AMK realizovali v kempu v poslední době mnohá zlepšení. K zásadní kvalitativní změně došlo v kempové restauraci - moderní interiér, kvalitní sortiment a celodenní stravování ubytovaným. Generální obnovou prošla čistička odpadů. Celkovou rekonstrukci prošla i recepce kempu. V dalším období se připravuje další rozšíření restaurace a modernizace a rozšíření sociálního zázemí kempu.

Za výbor AMK F. Zahrádka - předseda AMK

Stanovisko výboru AMK Česká Brána k tvrzením pana Landovského na webu VCC

Výbor AMK Česká Brána se měl možnost seznámit s příspěvkem pana Landovského na webu VCC, k odložené ČS 23.04.2022.

Článek, jak již jsme od pana Landovského zvyklí, obsahuje mnoho nepravd a manipulací, s cílem ovlivnit členy proti vedení AMK Česká Brána .Zejména tvrzení pana Landovského , že jím organizovaná údajná ČS byla svolána v souladu se Stanovami a dokumenty klubu a podle platných zákonů není pravdivé.

Dle názoru výboru AMK se jednalo o shromáždění členů odbornosti VCC nikoliv ČS AMK. Způsob svolání, průběh schůze i výsledky schůze byly v zásadním rozporu s Dokumenty klubu i zákony , nehledě na to, že došlo k hrubému porušení obyčejů a zvyklostí klubu.

Základní argumenty k neplatnosti údajné ČS jsou uvedeny v Odvolání proti zápisu osoby pana Landovského do Rejstříku, podaném k Vrchnímu soudu. Na neplatnost této údajné ČS byla podána i žaloba k Městskému soudu v Praze.

Ano je smutné, jak píše pan Landovský ve svém článku, že se o věcech, o kterých by se měli dohodnout členové klubu , musí rozhodovat u soudů. Bohužel ten smutný výsledek je zejména dílem pana Landovského, který se od okamžiku , kdy vstoupil v roce 2020 ! jako nový člen do klubu ,snaží ovládnout vedení klubu a zmanipuloval k tomu členy odbornosti VCC. Od samého počátku nerespektuje Organizační řád , tradice a zvyklosti AMK Česká Brána a snaží se zcela odstavil od rozhodování o klubu ostatní odbornosti klubu a dlouholeté členy klubu a využít k tomu skutečnost , že VCC díky benevolenci výboru AMK při přijímání nových členu do klubu, je dnes nejpočetnější odborností. Přes jeho hezká slovíčka je jeho úmysl zmocnit se vlády nad klubem a jeho majetkem ,o jehož tvorbu se nijak nezasloužil, více než zřejmý. Jeho výpady ( člena od roku 2020 !! ) proti dlouholetým členům klubu a jiným odbornostem vyvrcholily prohlášením, že pan Jindřich Plíhal - člověk ,který se o klub zasloužil zcela mimořádným způsobem - je škůdce klubu.

Výbor AMK se obrací na soudné členy klubu s výzvou, aby na manipulace a hezká slovíčka pana Landovského nenaletěli a nestali se jeho nástrojem k ovládnutí klubu. 

Dovolujeme si Vám připomenout historii klubu a jeho tradice a obyčeje, které pan Landovský nový člen od roku 2020, který se při přijetí zavázal pravidla klubu ctít, nerespektuje a pošlapává a některé členy si bere za rukojmí a ohání se jejich mandátem. 

Výbor AMK Česká Brána v ÚAMK p.s.

Stanovisko výboru AMK Česká Brána v ÚAMK k situaci v AMK před členskou schůzí AMK


Dálniční známky ( kupóny )

naše i do zahraničí-prodejem se náš klub nezabývá, obraťte se prosím přímo na ÚAMK

zde: https://www.uamk.cz/sluzby-produkty-nabidka/dalnicni-kupony

Dálniční kupóny si můžete zakoupit ve všech provozovnách UAMK, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě, v Praze pak na recepci sídla UAMK, Na Strži 1837/9. Prodej v centrále UAMK funguje non stop.Pojištění historických vozidel:

Pojištění historických vozidel jak zákonné tak havarijní. Kontaktujte našeho spolupracovníka p. Z.Kadlece