Dokumenty a formuláře


Zápis z Členské schůze AMK ze dne 27.01.2024


Zápis z Členské schůze AMK ze dne 27.05.2023 

Zápis z členské schůze obsahuje též Pozvánku a Usneseni ČS 


Stanovy ÚAMK 2020

AMK je pobočným spolkem ÚAMK , proto se jeho činnost řídí Stanovami ÚAMK, pokud Organizační a jednací řád nestanoví jinak v případech, kdy to Stanovy ÚAMK umožňují . 

Přihláška za člena AMK 

Členem AMK se může stát zájemce až na základě souhlasu výboru AMK s přijetím. Na členství není právní nárok.

Členské příspěvky


V současné době člen platí pouze členské příspěvky ÚAMK dle rozhodnutí ÚAMK , jehož je AMK pobočným spolkem. Členská schůze může do budoucna rozhodnout o tom, že členové AMK budou  platit také členské příspěvky AMK.